top of page
איסראא ענבוסי.jpeg

אסראא

16, כפר במשולש

אני רוצה שיראו אותי כמו שאני במציאות, בלי מסיכות או שיפוטיות. לא רוצה שיסתכלו עליי איך שאני רוצה, פשוט שיקבלו אותי איך שאני.

איך היית מגדיר את עצמך?

בת 16. ההגדרות שלי משתנות לפי מצב רוח שלי, אני בעצמי לא יודעת איך להגדיר את עצמי כשתמיד אני במצב רוח משתנה, מה שאני לא אוהבת עכשיו, יכולה לאהוב מחר.

מה הדברים שמשמחים אותך?

אני מסתפקת במילה טובה וקטנה אפילו שיכולה לשמח אותי, לשמוע מוזיקה זה הכי מרגיע אותי ומשמח אותי.

מה הדברים שמטרידים אותך?

כשמבינים אותי לא נכון או כששופטים אותי, זה יכול להטריד אותי כי אני

לא יודעת להסביר את עצמי הרבה פעמים בסיטואציות כאלה וגם כששופטים אותי והם לא מכירים אותי.

מה לדעתך אנשים שמסתכלים עלייך חושבים עלייך?

פעם חוויתי דחייה חברתית בבית הספר ואני חושבת שאנשים היו שונאים אותי. אני לא יודעת למה זה קרה, אבל לאחר שהדבר הזה חיזק אותי אני חושבת שאנשים היום יותר אוהבים אותי ונהנים מהחברות שלי.

מה היית רוצה שאנשים שמסתכלים/ות עלייך יחשבו עליך?

איך שאני במציאות, בלי מסיכות או שיפטיות, לא רוצה שיסתכלו עליי איך שאני רוצה, פשוט שיקבלו אותי איך שאני.

מה עוד חשוב לך להגיד לך על עצמך?

אני שומרת את הסודות של החברות שלי וסבלנית מאוד. כמו כן אוהבת את כולם ואף פעם לא יכולה לשנוא.

בחרתי לא לחשוף את הפנים שלי משתי סיבות : 

  1. רוצה שינחשו איזה אישיות עומדת מאחורי התמונה בלי שישפטו רק מהמראה שלי.

  2. אנחנו הבנות, תמיד מעדיפות לא לחשוף את הפנים שלנו אולי מפחד שישתמשו לרעה בתמונות שלנו ואולי כי ההורים יכעסו, אבל אני מבינה שההורים שלי לא יכעסו סתם אלא מתוך דאגה.  הם רוצים לשמור עליי, אף אחד לא ישמור עלינו חוץ מההורים. אני לפעמים שואלת את עצמי  למה צריך לשמור עלינו? למה בכלל בנים עושים את זה? למה הם מסוגלים לפגוע בנו דרך התמונות?  אולי הם צריכים ללמוד שהם לא יכולים לקחת כל מה שהם רוצים דרך איומים.  אף אחת לא רוצה לשלם מחיר כזה לכן אם נשמור על עצמנו לא יפגעו בנו.

bottom of page